نگارخانه ویژه > کتاب نمایشگاه بهرام دبیری

بهرام دبیری؛ آدم‌ها و افسانه‌ها

۹۲۰ هزار تومان

متن: غلامحسین ساعدی، م. آزاد، پرویز مرزبـان، روئین پاکبـاز، مرتضی کاخی، نجف دریابندری، احمدرضا احمدی، ترانه یلدا و علی‌اصغر قره‌باغی

۷۴ صفحه
۲۳ در ۲۸ سانتیمتر
کاغذ: ۲۰۰ گرمی گلاسه مات
چاپ: دوتون
تیراژ ۵۰۰ نسخه
دیزاین: استودیو عباسی

کتاب نمایشگاه بهرام دبیری؛ آدم‌ها و افسانه‌ها، همزمان با برگزاری نمایشگاه ویژه در ۷۶ صفحه و ۵۰۰ نسخه به‌چاپ رسیده و تعداد ۲۰۰ نسخه از آن شماره‌گذاری و امضاء هنرمند رسیده است.