محبت ـ نسخه‌ی اول ۲۶-۳۰

محبت ـ نسخه‌ی اول ۲۶-۳۰

-

تکنیک : چاپ نوارکوب مشکی

اندازه : ۳۴ در ۳۴ سانتیمتر

این صفحه را به اشتراک بگذارید