نگارخانه ویژه > کتاب نمایشگاه محمد احصائی

کتاب نمایشگاه: محمد احصائی؛ معماری حرف‌ها و کلمه‌ها

۹۲۰ هزار تومان

نوشته‌ی رُز عیسی و بهزاد حاتم
۸۰ صفحه
۲۳ در ۲۸ سانتیمتر
کاغذ: ۲۰۰ گرمی گلاسه مات
چاپ: دوتون
تیراژ ۵۰۰ نسخه
دیزاین: استودیو عباسی

دفتر نمایشگاه محمد احصائی؛ معماری حرف‌ها و کلمه‌ها، همزمان با برگزاری نمایشگاه ویژه در ۸۰ صفحه و ۵۰۰ نسخه به‌چاپ رسیده و تعداد ۲۰۰ نسخه از آن شماره‌گذاری و امضاء هنرمند رسیده است.