محبت ـ نسخه‌ی دوم ۸-۳۰

محبت ـ نسخه‌ی دوم ۸-۳۰

-

تکنیک : چاپ نوارکوب مشکی

اندازه : ۳۴ در ۳۴ سانتیمتر

این صفحه را به اشتراک بگذارید